Thyregod A/S – Dansk maskinproducent af Thyregod, Tim & Kimadan

TRV SvingkingRadrenser

TRV Kartoffel
Radrenser

GSV
Frakørselsvogne

T7S Snitter
Roeoptager

Roesnitter anlæg

TR9
Roerense læsser

Gyllevogn
& Nedfælder