• Som standard er radrenseren monteret med en fjederbelastet strigle

  der sikrer at ukrudtet bliver trukket op på overfladen.

 • Sektionerne er parallelophængte og de er fastgjort på bommen

  med et nemt låsesystem, der gør flytning af sektioner nemt og hurtigt!

 • TRV radrenseren er konstrueret for anvendelse af optisk Vision Control styring. Dette er med til at sikrer en nøjagtig styring ved hjælp af kameraer

  Til Vision controll systemet er der tilknyttet et specielt fremstillet kamera. Kameraet indeholder 2 farvekameraer der af-fotografere plante-rækkerne. Kameraet kigger normalt efter 2 rækker, men denne funktion kan ændres i terminalen, alt efter ønske. Informationerne kameraet opfanger sendes til Terminalen i traktoren, hvor de herefter bliver omdannet til bevægelser på renseren. Samtidigt holder terminalen dig informeret.

 • Vision controll terminalen (monitor) er selve “Hjernen” i hele kamera-styringen.
  Terminalen bearbejder alle de informationer som kommer fra kameraet og omsætter det til fysiske handlinger ude på radrenseren. Det kan f.eks. være: – Sidevejsforskydelse af renseren for at tilpasse til rækkerne i forhold til traktoren – Tænd/sluk funktionen af Xenon-lys, når der er behov for at arbejde på de sene aften timer og/eller nat.

  • TRV Radrenseren er monteret med parallelogram, der sikrer denoptimale anvendelse af den elektroniske Vision Control styring.
   Et computerbaseret optisk system styrer radrenseren hydraulisk via et parallelophæng.

  • Som standard er radrenseren monteret med 2 stabiliseringsskiver.
   TRV leveres i arbejdsbredder fra 3, 6 – 9 meter, med en rækkeafstand fra 12,5 – 90 cm.

  • Radrenseren kan leveres med den speciele VCO S-tand med “gåsefod”, eller vinkelskær.

   • Sektioner og skærmplader er parallelophængte.

   • Som standard er radrenseren monteret med en fjederbelastet strigle, der sikrer, at ukrudtet bliver trukket op på overfladen.

   • Som ekstraudstyr kan leveres båndsprøjtningsudstyr,hvor der anvendes 2 dyser per række.
    Erfaringer viser, at væskemængden kan nedsættes til 60 – 100 ltr. per ha.